Respectable Lògia Montsalvat Nr. 203

Orient de Barcelona
 

Benvingut

Està a la pàgina web de la Respectable Lògia de Sant Joan Montsalvat nº 203, la qual treballa al Or.·. de Barcelona - Espanya, sota els auspicis de la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra, al Or.·. de Levallois - França, obediència nascuda en 1958 i que compte actualment amb uns 4.600 membres en més de 250 lògies al llarg de França, Espanya, Bèlgica, Itàlia, Brasil, i Àsia.

Treballem en el Ritu Escocès Rectificat, ritu maçònic cavalleresc i cristià. És un ritu del segle XVIII, de concepció trinitària, i accepta membres cristians de diferents confessions, catòlica, protestants i ortodoxes. Orientat a la restitució de l'Home a la seva condició primitiva, abans de la caiguda, i el restabliment en el seu lloc d'origen.

 

Bienvenido

Está en la página web de la Respetable Logia de San Juan Montsalvat nº 203, la cual trabaja al Or.·. de Barcelona - España, bajo los auspicios de la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra, al Or.·. de Levallois - Francia, obediencia nacida en 1958 y que cuenta actualmente con unos 4.600 miembros en más de 250 logias a lo largo de Francia, España, Bélgica, Italia, Brasil, y Asia.

Trabajamos en el Rito Escocés Rectificado, rito masónico caballeresco y cristiano. Es un rito del siglo XVIII, de concepción trinitaria, y acepta miembros cristianos de diferentes confesiones, católica, protestantes y ortodoxas. Orientado a la restitución del Hombre a su condición primitiva, previa a la caída, y el restablecimiento en su lugar de origen.

Jean-Baptiste Willermoz

E-mail: webmaster@montsalvat.org